Galerija

Valsts zinātniskais institūts – atvasināta publiska persona „Elektronikas un datorzinātņu institūts”

Dzērbenes ielā 14, Rīgā korpusa „D” telpu pielāgošanas darbus zinātniskā aprīkojuma uzstādīšana

Līguma Nr. 1.3.-25/13-20 izpilde no 2020.gada 12.jūnija līdz 2020.gada 26.augustam