Galerija

Līguma izpilde no 2019.gada 14.maija līdz 2019.gada 18.decembrim

Nodots ekspluatācijā ar

1. 13.01.2020. Rīgas pilsētas būvvaldes Apliecinājuma karti par būvdarbu pabeigšanu. Apliecināja karte par ēkas nodošanu ekspluatacijā.

2. 20.01.2020. Būvniecības valsts kontroles biroja Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.