Galerija

22.05.2018. Projektēšanas un būvniecības līgums Nr. 1.-1.30/2018-011 par Lifta ierīkošana sociālajā dzīvojamā mājā Rīgā, Lubānas ielā 48

Lifta šahtas izbūve 5 stāvu dzīvojamā ēkā, t.sk. elektroinstalācijas darbi. Foto: K.Zariņa